Fotogroep WMB

logo_fgwmb

De Fotogroep Windmolenbroek is in 2007 gestart als een pluriform platform voor amateurfotografen. De fotogroep streeft een informele sfeer na om tot uitwisseling van kennis en ervaring te komen, voor zowel beginnende als gevorderde amateurfotografen. Gezamenlijk wordt er een breed scala aan activiteiten georganiseerd om onze leden in hun hobby te stimuleren en te ontwikkelen. De fotogroep WMB wil zich actief binnen de Almelose samenleving manifesteren door voor verenigingen, clubs en non profit organisaties te fotograferen.
We gingen van start met een groepje van ca 12 personen die wij door middel van nieuwsbrieven en publicaties bijeen hadden gebracht. Op 7 januari 2008 is de oprichtingsvergadering gehouden, en was het bestaan van onze vereniging een feit.

FGWMB openmodellendag

Wij zijn er niet alleen voor topfotografie; wij willen de beste omgeving bieden waarin iedereen zichzelf kan vinden en waarbinnen iedereen respect heeft voor de dingen die anderen doen.

Uiteindelijk hebben wij een verenigingsstructuur gevonden waarin de menselijke waarden voorop staan.Het ledenbestand wisselde aanvankelijk, maar heeft zich nu tot een evenwichtige groep gestabiliseerd. Voor verdere uitbouw en stabilisering streeft de fotogroep naar uitbreiding van het aantal leden.Sinds 2010 zijn wij als vereniging officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het bestuur bestaat uit:
• Jan Hooftman, voorzitter; 
• Jos Richters, secretaris; 
• Anda IJmker, penningmeester; 
• Theo Reehuis, lid; 
• Dick Mathijsen lid.

Expositie fotogroepen Indie